Skip to content

Ilosc lepiszcza smolowego lub asfaltowego potrzebna do otoczenia kruszywa przy produkcji mas bitumicznych

11 miesięcy ago

127 words

Ilość lepiszcza smołowego lub asfaltowego potrzebna do otoczenia kruszywa przy produkcji mas bitumicznych makadamowych zależy od uziarnienia kruszywa, czyli od jego powierzchni właściwej i rodzaju materiału kamiennego, z którego kruszywo zostało wykonane. Przy kruszywie z żużla wielkopiecowego ilość lepiszcza potrzebnego do otoczenia może wzrosnąć o 25% i więcej. Nie uwzględnione są tzw. grysy bitumowane tłuste, które stosuje się do nawierzchni asfalto-spoinowych i smołospoinowych. Powinny one zawierać maksymalną ilość lepiszcza, które mogą utrzymać bez skapywania w stanie gorącym. Wreszcie wspomnieć również należy o grysach bitumowanych chudych, do otoczenia których stosuje się asfalt lub smołę w ilości 1 –; – 3% wagowo. [patrz też: klej do styropianu grafitowego, przykładowy kosztorys budowy domu, czym ocieplić poddasze ]

Powiązane tematy z artykułem: czym ocieplić poddasze klej do styropianu grafitowego przykładowy kosztorys budowy domu