Skip to content

Ilosc lepiszcza smolowego lub asfaltowego potrzebna do otoczenia kruszywa przy produkcji mas bitumicznych

2 lata ago

127 words

Ilość lepiszcza smołowego lub asfaltowego potrzebna do otoczenia kruszywa przy produkcji mas bitumicznych makadamowych zależy od uziarnienia kruszywa, czyli od jego powierzchni właściwej i rodzaju materiału kamiennego, z którego kruszywo zostało wykonane. Przy kruszywie z żużla wielkopiecowego ilość lepiszcza potrzebnego do otoczenia może wzrosnąć o 25% i więcej. Nie uwzględnione są tzw. grysy bitumowane tłuste, które stosuje się do nawierzchni asfalto-spoinowych i smołospoinowych. Powinny one zawierać maksymalną ilość lepiszcza, które mogą utrzymać bez skapywania w stanie gorącym. Wreszcie wspomnieć również należy o grysach bitumowanych chudych, do otoczenia których stosuje się asfalt lub smołę w ilości 1 –; – 3% wagowo. [patrz też: klej do styropianu grafitowego, przykładowy kosztorys budowy domu, czym ocieplić poddasze ]

Powiązane tematy z artykułem: czym ocieplić poddasze klej do styropianu grafitowego przykładowy kosztorys budowy domu