Skip to content

Kauczuk a chlorki metali

2 lata ago

203 words

Kauczuk a chlorki metali. Drugi typ cyklokauczuków otrzymano przez działanie na kauczuk pewnymi chlorkami metali. Działając na bezwodne roztwory kauczuku chlorkiem cynowym, żelazowym, antymonowym itp. Bruson, Sebrell i Calvert otrzymali barwne produkty addycji. Substancje te ulegają rozpadowi w alkoholowym roztworze acetonu dając węglowodory pod wieloma względami podobne do termoprenów. Produkt addycji chlorku cynowego jest szklistą ciemnoczerwoną substancją o składzie (C5HSho . SnC14; po rozłożeniu daje on biały proszek o składzie (C5HS)x Bruson otrzymał ciekawe produkty dodając do kauczuku na walcach lub do jego benzenowego roztworu około 10% kwasu chlorocynowego; produkty te zawierają pewne ilości związanego chloru. Dzięki dobrym własnościom dielektrycznym, dużej odporności na kwasy i zasady, substancje te znalazły zastosowanie do wyrobu lakierów, wyrobów prasowanych itp. , pod nazwą Plioform. Wszystkie gatunki Plioformu są termoplastyczne. Według Winkelmana do produkcji termoplastycznych materiałów z kauczuku szczególnie nadają się chlorki metali dających związki amfoteryczne. Wszystkie te produkty są cyklokauczukami. Na ogół materiały te mają własności raczej plastyczne niż elastyczne i pod tym względem przypominają elastyczne materiały typu etenoidowego. [przypisy: olx gliwice , szerokość drzwi , praktiker zabrze godziny otwarcia ]

Powiązane tematy z artykułem: olx gliwice praktiker zabrze godziny otwarcia szerokość drzwi