Skip to content

Kazda zmiana rodzaju kruszywa wymaga ponownych badan laboratoryjnych i na podstawie ich wyników zmiany w dozowaniu zarówno emulsji, jak i regulatora, jezeli jest on dodawany oddzielnie

2 lata ago

288 words

Każda zmiana rodzaju kruszywa wymaga ponownych badań laboratoryjnych i na podstawie ich wyników zmiany w dozowaniu zarówno emulsji, jak i regulatora, jeżeli jest on dodawany oddzielnie. Zmiana rodzaju kruszywa, a zwłaszcza jego koloru, ujemnie odbija się na wyglądzie wykonanego z zaprawy dywanika oraz często na fakturze jego powierzchni. Faktura ta powinna być jednolita i zbliżona do faktury papieru ściernego. Wówczas dywanik jest wystarczająco szorstki, gdyż powierzchnia styku wystających z dywanika drobnych ziarn kruszywa z bieżnikami opon samochodowych jest dostatecznie duża. We Francji do produkcji zapraw emulsyjnych stosuje się przeważnie kruszywo o uziarnieniu poniżej 5 mm. Jako kryterium uziarnienia tego kruszywa, oprócz granicznych krzywych uziarnienia, stosuje się wskaźnik piaskowy, który powinien być 50. W innych krajach tego kryterium na ogół nie stosuje się. 5.3.4. Wypełniacz mineralny Nazwa wypełniacz mineralny nie we wszystkich krajach o znacza ten sam materiał. Jeżeli chodzi o najdrobniejszy mineralny składnik drogowej masy mineralno-bitumicznej, to na ogół wszędzie przyjęto uważać za wypełniacz mączkę mineralną, lecz o różnym rozdrobnieniu. W jednych krajach wypełniaczem nazywa się mączka mineralna, która przechodzi całkowicie przez kwadratowe oczka sita tkanego o boku 0,1 mm lub 0,09 mm, w innych mączkę, przechodzącą przez sito o wymiarze oczek 0,08 mm, poza tym 0,074 lub O, 075 mm, a nawet 0,06 lub 0,063 mm. Sprawa ta nie jest uregulowana jednoznacznie w skali międzynarodowej, a nawet europejskiej. W Polsce i w niektórych innych krajach przyjęto, stosownie do obowiązujących norm, uważać za wypełniacz mączkę mineralną, przechodzącą przez sito tkane o kwadratowych oczkach 0,074 lub 0,075 mm. Na ogół wypełniacze do zapraw emulsyjnych z emulsją kationową stosuje się ze skał o charakterze kwaśnym. [podobne: czym ocieplić poddasze, olx biłgoraj, izolacja akustyczna stropu ]

Powiązane tematy z artykułem: czym ocieplić poddasze izolacja akustyczna stropu olx biłgoraj