Skip to content

Kolejnosc prac przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalania obejmuje

2 lata ago

153 words

Kolejność prac przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalania obejmuje: remont uszkodzeń na starej nawierzchni i przygotowanie nawierzchni, tj. oczyszczenie, skropienie lepiszczem, rozścielenie grysu lub żwiru i jego lekkie zawałowanie. Powierzchniowe utrwalanie asfaltem lub smołą ma na celu utworzenie ochronnego pokrowca o grubości 1,5 do 2,5 cm; pokrowiec ten stanowi jedynie powłokę zewnętrzną nie sięgającą w głąb, lecz tylko przykrywającą istniejącą nawierzchnię i złączoną z nią jedynie na powierzchni zetknięcia. Półwgłębne i wgłębne utrwalenie asfaltowe lub smołą ma za zadanie wzmocnienie samej nawierzchni tłuczniowej przez wprowadzenie do jej szkieletu mineralnego w czasie budowy lepiszcza asfaltowego lub smołowego. Dzięki temu zmiekcza się zwartość nawierzchni, nieprzepuszczalność dla wody, trwałość w czasie i przydatność nawierzchni do ruchu mechanicznego. [więcej w: projekt domu bursztyn, majster kluczbork godziny otwarcia, szerokość drzwi ]

Powiązane tematy z artykułem: majster kluczbork godziny otwarcia projekt domu bursztyn szerokość drzwi