Skip to content

Kruszywo mineralne

4 miesiące ago

169 words

Kruszywo mineralne . W produkcji zapraw emulsyjnych należy uważać za kruszywo całkowity zestaw składników mineralnych, łącznie z wypełniaczem i piaskiem naturalnym, który często bywa stosowany do tego celu. Kruszywo w produkcji zaprawy emulsyjnej spełnia bardzo poważną rolę zarówno pod względem stabilności zaprawy, jak i ilości potrzebnej emulsji i emulgatorów oraz trwałości, szczelności i szorstkości wykonanego przy jej użyciu dywanika. Z tego powodu powinno ono odpowiadać następującym wymaganiom: – pod względem chemicznym kruszywo powinno mieć charakter kwaśny lub powinny przeważać w nim składniki kwaśne z pewnymi wyjątkami (np. bazalt), – pod względem pochodzenia kruszywo w większości powinno być łamane ze skał głębinowych lub metamorficznych twardych, – wolne od pyłu, zawartości gliny, części ilastych i organicznych, – uziarnienie powinno odpowiadać krzywym granicznym (zależnie od rozpiętości uziarnienia). [przypisy: pionowa maszyna pakująca, maszyny do czyszczenia posadzek, taśmy mosiężne ]

Powiązane tematy z artykułem: maszyny do czyszczenia posadzek pionowa maszyna pakująca taśmy mosiężne