Skip to content

Najlepiej, jezeli wypelniacz pochodzi z tej samej skaly, z której wyprodukowane zostalo drobne kruszywo lamane do zaprawy

2 lata ago

280 words

Najlepiej, jeżeli wypełniacz pochodzi z tej samej skały, z której wyprodukowane zostało drobne kruszywo łamane do zaprawy. Nie jest wskazane stosowanie wypełniacza wapiennego. Szkodliwa jest również obecność w mieszance mineralnej gliny, marglu i części organicznych. Zawartość wypełniacza w mieszance mineralnej jest bardzo różna i waha się w granicach 3-15% w stosunku do ciężaru całej mieszanki mineralnej. Ilość ta zależy od wielu czynników, a między innymi głównie od: – przeznaczenia zaprawy, jakości emulsji i emulgatorów oraz regulatorów, – będącego do dyspozycji gotowego kruszywa mineralnego, które może zawierać znaczną ilość wypełniacza. Dla lotnisk, na przykład w Anglii, przewiduje się zawartość wypełniacza w dobranej mieszance mineralnej w granicach 3-10% (przechodzącego przez sito 0,074 mm). Przeciętnie jednak ilość wypełniacza w mieszance mineralnej zaprawy emulsyjnej dla celów drogowych mieści się w granicach 5-.8% w stos unku do ciężaru tej mieszanki. Rola, jaką wypełniacz ma do spełnienia w zaprawie emulsyjnej, jest podobna do tej, jaką spełnia on w masie betonu bitumicznego, a więc: stabilizacja zaprawy jeszcze bez rozpadu emulsji, w czasie wytwarzania tej zaprawy na okres potrzebny do otrzymania jednorodnej mieszaniny składników, otoczenia emulsją a ściślej asfaltem z rozpadu emulsji wszystkich ziarn mineralnych, ułożenia zaprawy na miejscu jej wbudowania, wytworzenie mastyksu z asfaltem po jego wydzieleniu się z emulsji w czasie jej rozpadu, mastyks wypełnia wolną przestrzeń w kruszywie mineralnym, uszczelniając dywanik ułożony z zaprawy emulsyjnej i stabilizując go po odpływie i wyparowaniu wody. [patrz też: wieczny student 3 cda, koszty budowy domu, godziny otwarcia praktiker ]

Powiązane tematy z artykułem: godziny otwarcia praktiker koszty budowy domu wieczny student 3 cda