Skip to content

Najlepsze wyniki zageszczania masy asfaltowej

2 lata ago

164 words


Najlepsze wyniki zagęszczania masy asfaltowej, wytworzonej na chłodno z udziałem emulsji asfaltowej, otrzymuje się przez zastosowanie do tego celu pokaźnie obciążonych na każdym kole walców ogumionych na pneumatykach, ze znacznym ciśnieniem w oponach kół. Najmniejsze obciążenie każdego koła walca na pneumatykach przy zagęszczaniu asfaltowanej pospółki ze żwirem naturalnym nie łamanym lub z niewielką ilością (poniżej 25) żwiru łamanego wynosi 2,5 tony oraz 4,0 tony przy zawartości w pospółce powyżej 25% żwiru lub klińca łamanego. Im więcej dobrana pospółka asfaltowana zawiera łamanego kruszywa, tym większe obciążenie wymagane jest na każde koła walca ogumionego, o ciśnieniu w oponach powyżej 7 barów (około 6,5 at). Do zagęszczania wbudowanej w nawierzchnię pospółki bitumowanej przy użyciu emulsji, nie jest dopuszczalne wałowanie jej, jeżeli zawartość wody jest chociażby większa, niż największa dopuszczalna jej ilość. [podobne: szerokość drzwi, czym ocieplić poddasze, majster kluczbork godziny otwarcia ]

Powiązane tematy z artykułem: czym ocieplić poddasze majster kluczbork godziny otwarcia szerokość drzwi