Skip to content

Nawierzchnie asfalto-spoinowe i smolo-spoinowe

2 miesiące ago

126 words

Nawierzchnie asfalto-spoinowe i smolo-spoinowe odgrywają poważną rolę przy budowie nawierzchni bitumicznych dla ruchu średniego oraz jako, podbudowa dla nawierzchni bitumicznych dla ruchu ciężkiego. Cechą charakterystyczną tej metody budowy jest stosowanie do klinowania nawierzchni tłuczniowej klińca lub grysu otoczonego uprzednio asfaltem lub smołą, po uprzednim spryskaniu podwałowanej warstwy tłucznia lepiszczem bitumicznym na gorąco lub na zimno. Pozwala to na oszczędniejsze i bardziej równomierne rozprowadzenie lepiszcza i zapewnia lepsze związanie szkieletu mineralnego niż to następuje przy, utrwalaniu wgłębnym i półwgłębnym. Wymiary kruszywa oraz rodzaj lepiszcza bitumicznego jest taki sam jak przy półwgłębnym i wgłębnym utrwalaniu. [hasła pokrewne: Maszyny do szycia, fasady aluminiowe, pionowa maszyna pakująca ]

Powiązane tematy z artykułem: fasady aluminiowe Maszyny do szycia pionowa maszyna pakująca