Skip to content

Niemniej jednak, istnieje daznosc do wydluzenia tego czasu, zwlaszcza przy wiekszych wydajnosciach maszyn i koniecznosci przynajmniej niewielkich poprawek ulozonej masy i jej profilu

2 lata ago

241 words

Niemniej jednak, istnieje dążność do wydłużenia tego czasu, zwłaszcza przy większych wydajnościach maszyn i konieczności przynajmniej niewielkich poprawek ułożonej masy i jej profilu. Zbyt krótka stabilność zaprawy emulsyjnej, to jest zbyt krótkotrwały stan plastyczno-płynnej konsystencji (urabialności) i trwałości (stabilności) zawartej w zaprawie emulsji powoduje przedwczesne wiązanie (zestalenie) zaprawy, co uniemożliwia równomierne i prawidłowe jej ułożenie. Natomiast zbyt długotrwała stabilność zaprawy emulsyjnej jest przyczyną spływu jej po ułożeniu w kierunku spadków, nierównomiernej grubości warstwy, a w konsekwencji wykonania ułożonej warstwy zaprawy o nieprawidłowym profilu. W ogóle potrzebną stabilność zaprawy reguluje się, jak już wspomniano poprzednio, ilością emulgatora, a częściej ilością zestawu dwóch lub kilku emulgatorów użytych do produkcji emulsji, przeznaczonej do wytwarzania zaprawy emulsyjnej. Zależnie o d będących do dyspozycji rodzajów emulgatorów służących do produkcji emulsji i innych związków kationowych powierzchniowo-czynnych oraz od ustalonej technologii wytwarzania i wbudowywania zaprawy emulsyjnej, można regulować wymaganą stabilność ilością tak zwanego regulatora, to jest kationowego środka powierzchniowo-czynnego (rodzaj emulgatora). Środek ten reguluje zarówno czas rozpadu emulsji w zaprawie, jak i stopień konsystencji zaprawy. Odpowiednia konsystencja zaprawy pozwala i ułatwia właściwe ułożenie jej według żądanej grubości i profilu. [patrz też: majster kluczbork godziny otwarcia, olx gliwice, praktiker radom godziny otwarcia ]

Powiązane tematy z artykułem: majster kluczbork godziny otwarcia olx gliwice praktiker radom godziny otwarcia