Skip to content

Omówione zamkniecie jest konieczne z dwóch powodów

2 lata ago

204 words

Omówione zamknięcie jest konieczne z dwóch powodów, a mianowicie. – dla wzbogacenia asfaltem górnej powierzchni ułożonej warstwy, – dla zamknięcia powierzchniowego por w celu uniknięcia zawilgocenia przed ułożeniem warstwy ścieralnej lub w ogóle dalszych warstw jezdnych. Warstwę skropioną asfaltem D-200 podgrzanym, upłynnionym lub fluksowanym należy posypać ostrym piaskiem naturalnym lub łamanym i przewałować jednokrotnie walcem lekkim. 4.8.3.6. Warstwa ścieralna nawierzchni Na warstwach konstrukcyjnych nawierzchni w postaci podbudowy jednowarstwowej lub na górnej warstwie podbudowy dwu- lub kilkuwarstwowej wykonuje się warstwy jezdne (ścieralne), a mianowicie: – przy lekkim obciążeniu nawierzchni – warstwę ścieralną w postaci dwukrotnego powierzchniowego utrwalania przy użyciu grysów 12-18 i 5-8 mm, względnie 8-12 i 5-8 mm, i emulsji kationowej szybko rozpadowej 55-65-procentowej, ewentualnie za pomocą asfaltu fluksowanego lub upłynnionego, – przy średnim obciążeniu nawierzchni warstwę ścieralną pojedynczą grubości 4-5 cm z betonu asfaltowego na gorąco o uziarnieniu 0-8 mm lub 0-12 mm, – przy ruchu ciężkim – warstwę ścieralną pojedynczą grubości 7-8 cm z betonu asfaltowego na gorąco o uziarnieniu 0-12 mm lub 0-16 mm. [więcej w: olx biłgoraj, klej do styropianu grafitowego, koszty budowy domu ]

Powiązane tematy z artykułem: klej do styropianu grafitowego koszty budowy domu olx biłgoraj