Skip to content

Przy ruchu ciezkim wskazane jest wykonanie pokrycia przygotowanej podbudowy dwiema warstwami

11 miesięcy ago

220 words

Przy ruchu ciężkim wskazane jest wykonanie pokrycia przygotowanej podbudowy dwiema warstwami. wiążącą i ścieralną o łącznej grubości około 10 cm. Do warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego stosuje się asfalt marki D-100, D-70 i D-50. Im większe jest obciążenie ruchem nawierzchni, tym twardszy asfalt powinien być stosowany do warstw ścieralnych i wiążących. Warstwy ścieralne i wiążące nawierzchni na podbudowie, wykonane przy użyciu emulsji asfaltowej, mogą być układane po upływie dwóch miesięcy od wykończenia tej podbudowy. Przerwa ta jest niezbędna dla całkowitego wyparowania wody z podbudowy, większości oleju lekkiego, użytego do ewentualnego zmiękczenia asfaltu zastosowanego do wytworzenia emulsji oraz dla dogęszczenia i całkowitego ustabilizowania tej podbudowy. Najlepszym okresem do wykonywania omówionych robót jest: maj, czerwiec i lipiec, a najpóźniej sierpień. Jeżeli w podanym okresie nie zdąży się wykonać pokry cia warstwami jezdnymi podbudowy z pospółki asfaltowanej, włączając w to również i nawierzchnię z betonu cementowego, to wykonana podbudowa powinna być oddana do ograniczonego ruchu po uprzednim jej zabezpieczeniu na okres zimowy przez wykonanie jednokrotnego lub dwukrotnego utrwalenia powierzchniowego w sposób poprzednio opisany. 4.8.3.7. Uwagi końcowe [przypisy: projekt domu bursztyn, godziny otwarcia praktiker, praktiker radom godziny otwarcia ]

Powiązane tematy z artykułem: godziny otwarcia praktiker praktiker radom godziny otwarcia projekt domu bursztyn