Skip to content

Skladniki zapraw emulsyjnych

2 lata ago

251 words

Składniki zapraw emulsyjnych . 5.3.1. Uwagi wstępne Do podstawowych składników kationowej zaprawy emulsyjnej należą: – kationowa emulsja asfaltowa o wolnym rozpadzie – kruszywo mineralne o uziarnieniu do 3, 5, ewentualnie 8 mm – wypełniacz mineralny w postaci mączki mineralnej, głównie o charakterze kwaśnym, przechodzącej przez sito o oczkach 0,075 mm – woda do wstępnego zwilżania składników mineralnych przy wytwarzaniu zaprawy emulsyjnej środek chemiczny powierzchniowo czynny do regulowania konsystencji i rozpadu emulsji w zaprawie emulsyjnej. Poza tym niezbędne są inne składniki, które raczej dotyczą samej tylko emulsji i jej wytwarzania, a mianowicie: kwas solny lub octowy, środki do upłynniania asfaltu itp. Każdy z wyszczególnionych składników wymaga krótkiego omówienia i charakterystyki. 5.3.2. Rodzaj kationowej emulsji asfaltowej Emulgatory stosowane do produkcji emulsji, z której później wytwarza się zaprawy emulsyjne, niewiele różnią się od emulgatorów wchodzących w skład emulsji kationowych. Zagadnienia te rozpatrywane będą tylko w aspekcie różnic wpływających, na jakość emulsji i zaprawy emulsyjnej. To samo dotyczy również technologii wytwarzania emulsji do produkcji tej zaprawy. Ponieważ trudno jest całkowicie rozdzielić zagadnienie, jakości emulsji służącej do wytwarzania zaprawy od niektórych cech charakterystycznych samej zaprawy i jej produkcji, przeto przy omawianiu emulsji będą poruszone również częściowo niektóre sprawy dotyczące technologii produkcji i jakości zaprawy emulsyjnej. Zasadnicze zagadnienia z tej dziedziny będą omówione oddzielnie w dalszej części książki. [podobne: usługi geodezyjne kraków, kocioł gazowy kondensacyjny, projekt domu bursztyn ]

Powiązane tematy z artykułem: kocioł gazowy kondensacyjny projekt domu bursztyn usługi geodezyjne kraków