Skip to content

Slimaki bywaja jednozwojowe, dwuzwojowe i rzadziej trzyzwojowe

2 lata ago

127 words

Ślimaki bywają jednozwojowe, dwuzwojowe i rzadziej trzyzwojowe. Jak widać na rysunku, ślimak jednozwojowy posiada jeden zwój, dwuzwojowy – dwa zwoje biegnące równolegle. Odległość między dwoma sąsiednimi zębami jednego i tego samego zwoju mierzona wzdłuż linii prostej równoległej do osi ślimaka nazywa się skokiem ślimaka. Przy jednakowych rozmiarach zębów skok ślimaka dwuzwojowego jest 2 razy większy niż skok ślimaka jednozwojowego . Przy jednym obrocie ślimaka jednozwojowego koło zębate przesunie się o jeden ząb i aby koło zębate wykonało pełny obrót, ślimak musi wykonać tyle obrotów, ile zębów jest na kole zębatym (ślimacznicy). [przypisy: praktiker zabrze godziny otwarcia, olx gliwice, kocioł gazowy kondensacyjny ]

Powiązane tematy z artykułem: kocioł gazowy kondensacyjny olx gliwice praktiker zabrze godziny otwarcia