Skip to content

srednica kola pedzonego

4 tygodnie ago

176 words

Stosunek ilości obrotów koła pędzącego do koła pędzonego (lub też ich średnic) nazywa się przełożeniem i oznacza się literą i, tj. t = _D_2 = _n_l Załóżmy, że koło pędzone 2 o średnicy 360 mm jest wprawiane w ruch przez koło pędzące 1 o średnicy 180 mm osadzone na wale silnika elektrycznego, który wykonuje 940 op~Jmin. Obliczmy jaką ilość obrotów wykonuje koło. W danym przypadku przełożenie i =. D2 = ~ = 2 tj. średnica koła pędzonego D2 jest 2 razy większa niż średnica koła pędzącego Dl; zatem ilość obrotów jego musi być 2 razy mniejsza niż koła pędzącego i wyniesie ~2 = ni : 2 = 940 : 2 = 470 obr/min W napędach pasowych stosowane są zwykle przełożenia nie większe niż 6, ponieważ przy większej różnicy pomiędzy średnicami kół kąt oparcia pasa na małym kole wypada za mały i wskutek tego pas się ślizga. [hasła pokrewne: klimatyzacja precyzyjna, maszyny do pakowania, maszyny pakujące ]

Powiązane tematy z artykułem: klimatyzacja precyzyjna maszyny do pakowania maszyny pakujące