Skip to content

Szczególnie wazne jest wlasciwe dozowanie bitumu przy powierzchniowym utrwalaniu.

2 lata ago

127 words

Najbardziej istotną jest sprawa uchwycenia właściwej ilości lepiszcza bitumicznego, gdyż ilość ta nie może być ani za duża ani za mała. W razie niedoboru lepiszcza następuje szybkie ścieranie się nawierzchni i wykruszanie się ziarn nie spojonych dostatecznie lepiszczem. W razie natomiast nadmiaru lepiszcza następuje płynięcie i falowanie nawierzchni, zwłaszcza w okresie upałów, z powodu, zbyt grubej błonki bitumicznej otaczającej ziarna kruszywa. Szczególnie ważne jest właściwe dozowanie bitumu przy powierzchniowym utrwalaniu. Należy podkreślić, że jednym z najpopularniejszych typów nawierzchni dominujących na drogach pozamiejskich jest właśnie dywanik smołowy trójwarstwowy z kruszywa smołowego. [hasła pokrewne: przykładowy kosztorys budowy domu, koszty budowy domu, praktiker radom godziny otwarcia ]

Powiązane tematy z artykułem: koszty budowy domu praktiker radom godziny otwarcia przykładowy kosztorys budowy domu