Skip to content

Szczególnie wazne jest wlasciwe dozowanie bitumu przy powierzchniowym utrwalaniu.

10 miesięcy ago

127 words

Najbardziej istotną jest sprawa uchwycenia właściwej ilości lepiszcza bitumicznego, gdyż ilość ta nie może być ani za duża ani za mała. W razie niedoboru lepiszcza następuje szybkie ścieranie się nawierzchni i wykruszanie się ziarn nie spojonych dostatecznie lepiszczem. W razie natomiast nadmiaru lepiszcza następuje płynięcie i falowanie nawierzchni, zwłaszcza w okresie upałów, z powodu, zbyt grubej błonki bitumicznej otaczającej ziarna kruszywa. Szczególnie ważne jest właściwe dozowanie bitumu przy powierzchniowym utrwalaniu. Należy podkreślić, że jednym z najpopularniejszych typów nawierzchni dominujących na drogach pozamiejskich jest właśnie dywanik smołowy trójwarstwowy z kruszywa smołowego. [hasła pokrewne: przykładowy kosztorys budowy domu, koszty budowy domu, praktiker radom godziny otwarcia ]

Powiązane tematy z artykułem: koszty budowy domu praktiker radom godziny otwarcia przykładowy kosztorys budowy domu