Skip to content

Tag: usługi geodezyjne kraków

W lozyskach tocznych wystepuje tarcie znacznie mniejsze

2 lata ago

143 words

W łożyskach tocznych występuje tarcie znacznie mniejsze (20 -7- 30 razy) a. łożyska promieniowe używane przy obciążeniu prostopadłym do osi wału (obciążenie w kierunku promienia); b. łożyska oporowe – przy obciążeniu wzdłuż osi wału; c. łożyska promieniowo-oporowe – przy obciążeniu jednoczesnym w kierunku promienia i osi wału. Łożyska promieniowe kulkowe są dwóch rodzajów: jednorzędowe (stałe)…

Lozysko dzielone sklada sie z kadluba

2 lata ago

145 words

Gdy ilość obrotów wału waha się od 200, do 300 na 1 min. stosuje się łożyska dzielone . Łożysko dzielone składa się z kadłuba, pokrywy przykręcanej śrubami umieszczonej pomiędzy kadłubem niż w łożyskach ślizgowych, z tego więc względu są one obecnie powszechnie stosowane. Łożyska toczne bywają kulkowe i rolkowe; podzielić je można na trzy zasadnicze…

Kosz utrzymuje kulki w stalej ciaglosci miedzy soba

2 lata ago

159 words

Kosz utrzymuje kulki w stałej ciągłości między sobą . Pierścień wewnętrzny jest ciasno osadzony na czopie wału i obraca s:; ę razem z nim. Pierścień zewnętrzny jest- nieruchomy i zamocowany w oprawie łożyska. Przy ruchu obrotowym wału wewnętrzny pierścień obraca się razem z nim i toczy się na kulkach, które ze swej strony toczą się…

Chronologicznie pólwglebne i wglebne bitumowanie

2 lata ago

159 words

Chronologicznie półwgłębne i wgłębne bitumowanie należy do sposobów najstarszych ustępuje ono jednak innym sposobom znacznie ekonomiczniejszym i pewniejszym w wynikach. W Polsce stosuje się obecnie stosunkowo rzadko, Do półwgłębnego i wgłębnego utrwalenia stosuje się jako kruszywo tłuczeń 40 -7- 60 mm i kliniec lub grys 16 -7- 25 mm oraz 5 -7- 16 mm. Jako…

Nawierzchnie bitumiczne typu makadamowego

2 lata ago

156 words

Nawierzchnie bitumiczne typu makadamowego nie wymagają zadem specjalnego doboru kruszywa i są oparte na ustalonych przez praktykę normach zarówno co do uziarnienia kruszywa, jak i ilości lepiszcza bitumicznego. Normy te ustalają pewne granice, zmuszając wykonawcę do wybrania tej ilości kruszywa i lepiszcza lub gotowej masy bitumicznej. 1) Powierzchnią właściwą danego kruszywa nazywamy łączną powierzchnię ziarn…

Warstwe wierzchnia (scieralna) wykonuje sie z masy drobnoziarnistego smolobetonu

2 lata ago

161 words

Do dywaników z grysów bitumicznych (smołowych i asfaltowych), które stanowią w naszych warunkach nawierzchnie typu mieszanego, stosuje się na warstwę dolną, leżącą bezpośrednio na podbudowie, masę nr 3 o uziarnieniu 16 -7- 25 mm, a do warstwy następnej – masę nr 2 o uziarnieniu 8 –; – 16 mm. Masy te składają się z kruszywa…

Nawierzchnie zamulane

2 lata ago

113 words

Nawierzchnie zamulane zaprawą bitumiczno-wodną (opracowanie inż. Gazurka) znajdują się dopiero w fazie wdrażania, Zasada budowy polega na tym, że na podwałowaną warstwę tłuczniową rozlewa się zaprawę smołowo-wodną składającą się z piasku lub miału kamiennego, wypełniacza i smoły oraz wody. Zaprawa przenika w próżnie między ziarnami tłucznia, wypełnia je i zwiększa zwartość szkieletu nawierzchni i jej-…

Skladniki zapraw emulsyjnych

2 lata ago

251 words

Składniki zapraw emulsyjnych . 5.3.1. Uwagi wstępne Do podstawowych składników kationowej zaprawy emulsyjnej należą: – kationowa emulsja asfaltowa o wolnym rozpadzie – kruszywo mineralne o uziarnieniu do 3, 5, ewentualnie 8 mm – wypełniacz mineralny w postaci mączki mineralnej, głównie o charakterze kwaśnym, przechodzącej przez sito o oczkach 0,075 mm – woda do wstępnego zwilżania…

Drugi sposób jest bardziej zlozony pod wzgledem czynnosci, lecz wymaga mniej skladników powierzchniowo czynnych i przez to jest tanszy

2 lata ago

237 words

Drugi sposób jest bardziej złożony pod względem czynności, lecz wymaga mniej składników powierzchniowo czynnych i przez to jest tańszy. Emulsje kationowe, stosowane do wytwarzania zaprawy emulsyjnej mają przeważnie stężenie 55+65% Ostatnio dąży się do stężenia osiągającego 70%. Dla transportu emulsji największe znaczenia ma stężenie, które powinno być wysoko procentowe, aby nie wozić wody na znaczne…

Budownictwo wczoraj i dzis : In Progress: Stacja Gateway Center / EDGE Studio, Pfaffmann & amp; Współpracownicy

2 lata ago

588 words

Carl Bergamini, Pfaffmann & Associates Architekt: EDGE Studio, Pfaffmann & Associates Lokalizacja: Pittsburgh, Pensylwania Zespół projektowy EDGE Studio: Gary Carlough AIA, Jonathan Golli, Matt Fineout AIA, Stephen Mrdjenovich Zespół projektowy Pfaffmann & Associates: Rob Pfaffmann AIA, Carl Bergamini RA , Erik Hokanson Data ukończenia: 2011 r. Fotografia: Carl Bergamini, Pfaffmann & Associates + 16 Aby…