Skip to content

Teoria Staudingera o makroczasteczkowej budowie kauczuku

2 lata ago

295 words

Teoria Staudingera o makrocząsteczkowej budowie kauczuku oparta była przede Wszystkim na tej pracy. Staudinger wyciągnął z niej wniosek, że cząsteczka kauczuku jest zbudowana w postaci niezmiernie długiego otwartego łańcucha, składającego się z cząsteczek izopren owych. Przyczyną powstawania różnych cyklokauczuków jest cyklizacja w różnych pozycjach podstawowych cząsteczek. W r. 1927 Fisher zwrócił uwagę na dziwne zachowanie się kauczuku pod wpływem stężonego kwasu siarkowego. Poddając kauczuk walcowaniu z dodatkiem 5% stężonego kwasu siarkowego, a następnie ogrzewaniu otrzymanego produktu w 1300C w ciągu piętnastu godzin otrzymano szereg materiałów termoplastycznych. Niezależnie od Fishera analogiczne produkty otrzymał Kirchhof stosując roztwory kauczuku. Zamiast kwasu siarkowego Fisher zastosował organiczne kwasy sulfonowe i chlorosulfonowe oraz chlorek sulfurylu; otrzymał on w ten sposób wiele cennych materiałów technicznych. Materiały te pod nazwą termopreny znalazły szerokie zastosowanie jako kleje do łączenia metalu, drewna i innych ciał z kauczukiem oraz jako wykładziny zbiorników, rur itp. Według Fishera własności tych produktów zmieniają się w zależności od temperatury i czasu trwania reakcji. Materiały te w zależności od ich własności możemy podzielić na trzy grupy: 1. materiały przypominające kauczuk wulkanizowany, posiadające jeszcze w pewnym stopniu własności elastyczne; 2. materiały twarde, termoplastyczne, podobne do balaty oraz do gutaperki; 3. materiały twarde, a zarazem kruche, podobne do szelaku. Wszystkie te produkty są w znacznie mniejszym stopniu nienasycone niż kauczuk naturalny, ulegają jednak wulkanizacji dając materiały zbliżone do kauczuku zwulkanizowanego. Ciekawe jest to, że syntetyczne izomery kauczuku przypominają pod wielu względami naturalne izomery kauczuku – balatę i gutaperkę. [patrz też: obliczanie zapotrzebowania na ciepło , klej do styropianu grafitowego , usługi geodezyjne kraków  ]

Powiązane tematy z artykułem: klej do styropianu grafitowego obliczanie zapotrzebowania na ciepło usługi geodezyjne kraków