Skip to content

W miare rozwoju stosowania zapraw emulsyjnych i doskonalenia technologii jej wytwarzania, skladniki mineralne, jakie sie do niej obecnie stosuje maja uziarnienie nawet do 8 mm

2 lata ago

282 words

W miarę rozwoju stosowania zapraw emulsyjnych i doskonalenia technologii jej wytwarzania, składniki mineralne, jakie się do niej obecnie stosuje mają uziarnienie nawet do 8 mm. Jak widać z tego opisu mieszanina ta, tj. składniki mineralne i emulsja wraz z dodatkami, jest niczym innym jak zaprawą lub betonem o przeważnie bardzo drobnym uziarnieniu (mikrobeton). W związku z tym nasuwa się kilka nazw, które możliwie dokładnie charakteryzują tę angielską (raczej amerykańską) nazwę, a mianowicie: – zaprawa emulsyjna, jak już użyto tego terminu poprzednio, – mikrobeton emulsyjny – w odniesieniu do uziarnienia składników mineralnych 5 mm, – beton emulsyjny – w odniesieniu do uziarnienia składników mineralnych poniżej 8 mm, które zaczynają wchodzić w użycie, lana masa mineralno-emulsyjna, – masa mineralno-emulsyjna , – zaprawa piaskowo-emulsyjna. Z tych nazw stan faktyczny najlepiej charakteryzuje określenie zaprawa emulsyjna, gdyż daje ono pojęcie o konsys tencji (plastyczno-płynnej), składzie mineralnym i rodzaju lepiszcza – innymi słowy o całości. Nazwa ta nie byłaby jednak odpowiednia przy użyciu mieszanki mineralnej o uziarnieniu do 8 mm. Wówczas należałoby użyć wyrażenia beton emulsyjny. Do zapraw emulsyjnych można stosować również emulsję anionową. W okresie międzywojennym (1920-1940 r.) przeprowadzono w USA badania laboratoryjne i doświadczenia terenowe nad tą emulsją. Okazało się, że jej stosowanie do zapraw emulsyjnych pociąga za sobą pewne kłopoty i wady wykonanych robót. Emulsja ta użyta do wymienionych celów jest znacznie gorsza od kationowej ze względu na zbyt wolny jej rozpad, spowodowany tym spływ emulsji w kierunku poboczy drogi, podatność na spłukiwanie jej przez opady atmosferyczne i powolne wiązanie zaprawy. [więcej w: szerokość drzwi, praktiker radom godziny otwarcia, schody z konglomeratu ]

Powiązane tematy z artykułem: praktiker radom godziny otwarcia schody z konglomeratu szerokość drzwi