Skip to content

W wiekszosci przypadków standardowa emulsja kationowa szybko rozpadowa nie pozwala na calkowite otoczenie grubego kruszywa (na przyklad grysów kamiennych) przed jej rozpadem

2 lata ago

168 words

W większości przypadków standardowa emulsja kationowa szybko rozpadowa nie pozwala na całkowite otoczenie grubego kruszywa (na przykład grysów kamiennych) przed jej rozpadem, a tym bardziej drobnej mieszanki mineralnej, wchodzącej w skład zaprawy emulsyjnej. Z tego powodu dla umożliwienia pokrycia powierzchni wszystkich ziarn kruszywa mineralnego asfaltem, pochodzącym z rozpadu emulsji, stosuje się emulsję o odpowiednio zwolnionym czasie rozpadu. Zwolnienie rozpadu emulsji reguluje się stopniem jej zakwaszenia, ilością użytego emulgatora lub jego jakością. Jakość kruszywa pod względem składu chemicznego i petrograficznego ma tu również duże znaczenie. Kruszywo wapienne powoduje przyspieszenie rozpadu emulsji kationowej, gorsze otoczenie asfaltem ziarn tego kruszywa oraz słabszą adhezję błonki asfaltu, pochodzącego z rozpadu emulsji kationowej. Zdarza się to czasem również i z różnymi innymi rodzajami kruszywa, nawet o charakterze kwaśnym. Zjawisko to zachodzi jednak dość rzadko. Między innymi zdarza się ono przy użyciu niektórych rodzajów kwarcytów. [więcej w: czym ocieplić poddasze, koszty budowy domu, szerokość drzwi ]

Powiązane tematy z artykułem: czym ocieplić poddasze koszty budowy domu szerokość drzwi