Skip to content

Wlasnosci elastyczne

2 lata ago

376 words

Własności elastyczne. Jednym z nierozwiązanych dotychczas zagadnień dotyczących kauczuku jest zależność pomiędzy budową cząsteczki a jego własnościami mechanicznymi, Nie ulega wątpliwości, że niezwykła elastyczność kauczuku jest ściśle związana z budową jego cząsteczki, która stanowi długi łańcuch atomów. Według obecnie ogólnie przyjętego poglądu elastyczność kauczuku ma podłoże czysto mechaniczne. Pogląd ten został wprowadzony przez Meyera, Susicha i Valko , a następnie rozwinięty przez Gutha, Marka i Kuhna . Przyjęto, że kauczuk składa się z cząsteczek o bardzo długich łańcuchach, w których atomy węgla tworzące łańcuch znajdują się w ciągłej termicznej wibracji; można przyjąć, że atomy w każdej grupie C-C obracają się swobodnie wokół osi przebiegającej wzdłuż wiązania. Wskutek tego cząsteczka kauczuku nie jest ułożona równomiernie w jednej płaszczyźnie, lecz będzie bezładnie splątana w przestrzeni. Odległość pomiędzy końcami cząsteczki będzie mniejsza, niż gdyby one były regularnie ułożone w jednej płaszczyźnie. Prawdopodobną odległość między końcami cząsteczki można ustalić na podstawie metod statystycznych. Odległość ta jest proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego z ilości wiązań w łańcuchu albo do ciężaru cząsteczkowego kauczuku. Jeżeli rozciągnąć bezładnie splątaną cząsteczkę, a następnie usunąć siłę rozciągającą, to cząsteczka ta pod wpływem termicznych drgań będzie dążyła do przyjęcia pierwotnej długości, czyli będzie wykazywała własności elastyczne. Według Treloara materiał posiada własności elastyczne, jeżeli spełnia trzy następujące warunki: 1. jest zbudowany z cząsteczek o długich łańcuchach, w których atomy mogą wykonywać swobodne obroty dokoła pojedynczych wiązań; 2. siły działające pomiędzy poszczególnymi cząsteczkami (siły van der Waalsa) są słabe; 3. pomiędzy cząsteczkami w niewielu punktach występują wiązania poprzeczne, tak że powstaje luźna siatka trójwymiarowa. [podobne: obliczanie zapotrzebowania na ciepło , klej do styropianu grafitowego , usługi geodezyjne kraków  ]

Powiązane tematy z artykułem: klej do styropianu grafitowego obliczanie zapotrzebowania na ciepło usługi geodezyjne kraków