Skip to content

Wykonywanie robót

2 lata ago

254 words

Wykonywanie robót, omówionych w punkcie 4.8 i zakończonych niniejszymi uwagami, jest jeszcze mało u nas rozpowszechnione i dlatego wymaga. 1) dokładnego dobrania pod względem granulometrycznym składników pospółki mineralnej, 2) użycia lepiszcza o właściwych dla tego celu parametrach jakości, 3) dokładnego dozowania ilościowego lepiszcza i składników mineralnych, 4) zbadania laboratoryjnego próbnie wytworzonej masy asfaltowej i ustalenia dokładnej receptury roboczej, 5) ścisłej kontroli produkcyjnej, 6) doświadczonej brygady roboczej zarówno do produkcji masy mineralno-asfaltowej, jak i do jej wbudowania w nawierzchnię: 5.1. Uwagi wstępne Emulsje kationowe stosowane są w niektórych krajach do wytwarzania zapraw emulsyjnych, które używa się do wykonywania różnych robót, zwłaszcza w budownictwie dróg samochodowych i startowych. Pomysł wytwarzania i stosowania na skalę techniczną zapraw emulsyjnych w tym budownictwie powstał w USA około 1961 roku. Zaprawa emulsyjna znana jest tam pod nazwą slurry-seal, co w przybliżeniu oznacza masa uszczelniająca (wiążąca). W języku polskim brak jest odpowiednika, który by ściśle ilustrował znaczenie nazwy angielskiej. W rzeczywistości slurry seal jest to masa, wytworzona z mieszaniny drobnego kruszywa o wymiarach przeważnie poniżej 5 mm i emulsji asfaltowej, głównie kationowej wolno rozpadowej, z dodatkiem specjalnego stabilizatora (emulgatora), regulującego konsystencję masy (mieszaniny) oraz czas rozpadu i wiązania emulsji w tej masie. Uziarnienie składników mineralnych zaprawy emulsyjnej powinno być w zasadzie równomiernie stopniowane, z uwagi na szczelność i stabilność tej zaprawy po jej związaniu. [więcej w: majster kluczbork godziny otwarcia, kocioł gazowy kondensacyjny, praktiker zabrze godziny otwarcia ]

Powiązane tematy z artykułem: kocioł gazowy kondensacyjny majster kluczbork godziny otwarcia praktiker zabrze godziny otwarcia