Skip to content

Zaizolowana sciane zasypuje sie ziemia

2 miesiące ago

114 words

Zaizolowaną ścianę zasypuje się ziemią zaraz po związaniu wyprawy, gdy jest ona jeszcze wilgotna. Izolacje przeciwwilgociowe z powłok bitumicznych należy wykonywać w porze suchej i przy temperaturze nie niższej niż +5 C. Powłoki nanosimy: a) ba zimno używając specjalnych rozpuszczalników upłynniających masy bitumiczne, jak asfalt i lepik, b) na gorąco – przez powleczenie powierzchni roztopionym lepikiem lub asfaltem. Przed rozpoczęciem nanoszenia masy -bitumicznej należy powierzchnię izolowaną oczyścić z kurzu i osuszyć, jeżeli jest wilgotna. Następnie za pomocą szczotek i pędzli, rozprowadza się możliwie równomiernie upłynnioną masę izolacyjną warstwą jednakowej grubości. [patrz też: jak obliczyć zużycie gazu, tynk wodoszczelny, kocioł gazowy kondensacyjny ]

Powiązane tematy z artykułem: jak obliczyć zużycie gazu kocioł gazowy kondensacyjny tynk wodoszczelny