Skip to content

ZASADY PROJERTOWANIA SKLADU MAS BITUMICZNYCH TYPU MAKADAMOWEGO I MIESZANEGO

4 tygodnie ago

155 words

ZASADY PROJERTOWANIA SKŁADU MAS BITUMICZNYCH TYPU MAKADAMOWEGO I MIESZANEGO Projektowanie składu mas asfaltowych i smołowych typu makadamowego należy do zagadnień stosunkowo prostych i obejmuje ustalenie uziarnienia kruszywa i zawartości lepiszcza. Uziarnienie kruszywa, jakie ma być użyte, oraz ilości kruszywa przypadające na 1 m2 nawierzchni są ustalane przez praktykę w zależności od rodzaju nawierzchni, natężenia i rodzaju ruchu. Do powierzchniowego utrwalania asfaltem i smołą stosuje się zasadniczo grys o uziarnieniu 5 -; – 16 mm, a do następnego uszczelniania – grys o uziarnieniu 3 -; – 5 mm lub 5 -; – 8 mm. W specjalnych przypadkach, gdy nawierzchnia wykazuje dużą porowatość, stosować należy grys 16 -; – 25 mm. Jako lepiszcze do powierzchniowych utrwaleń zastosowana została w pierwszej fazie ich rozwoju smoła o niskiej lepkości, a następnie, prócz smół i smół stabilizowanych, głównie asfalty ponaftowe o wysokiej penetracji 200 do 300°. [przypisy: magnesy ferrytowe, wiercenie w żelbecie, magnesy neodymowe ]

Powiązane tematy z artykułem: magnesy ferrytowe magnesy neodymowe wiercenie w żelbecie