Skip to content
2 lata ago

143 words

Budowa kauczuku. Według teorii Staudingera, powszechnie obecnie uznawanej i potwierdzonej badaniami za pomocą promieni rentgenowskich, cząsteczka kauczuku ma postać długiego otwartego łańcucha, którego cząsteczkę podstawową stanowi izopren. Przeprowadzone przez Katza badania rentgenograficzne wykazały, że kauczuk. wyciągnięty ma budowę uporządkowaną. Pomiary rentgenograficzne Meyera i Marka również potwierdzają, że cząsteczką podstawową kauczuku jest izopren. Charakterystyczne jest, że gutaperka która jest naturalnym izomerem kauczuku, wykazuje wiele z nim wspólnych reakcji, brak jest jej jednak elastyczności. Według Staudingera różnica tą jest spowodowana różnicą w przestrzennej budowie cząsteczki kauczuk ma postać trans, gutaperka zaś – postać cis. Pogląd ten potwierdzają do pewnego stopnia obserwacje Ferriego, który stwierdził, że gutaperka poddana cyklizacji daje taki sam produkt jak kauczuk naturalny. [patrz też: obliczanie zapotrzebowania na ciepło , klej do styropianu grafitowego , usługi geodezyjne kraków  ]

Powiązane tematy z artykułem: klej do styropianu grafitowego obliczanie zapotrzebowania na ciepło usługi geodezyjne kraków