Skip to content

Chronologicznie pólwglebne i wglebne bitumowanie

2 lata ago

159 words

Chronologicznie półwgłębne i wgłębne bitumowanie należy do sposobów najstarszych ustępuje ono jednak innym sposobom znacznie ekonomiczniejszym i pewniejszym w wynikach. W Polsce stosuje się obecnie stosunkowo rzadko, Do półwgłębnego i wgłębnego utrwalenia stosuje się jako kruszywo tłuczeń 40 -7- 60 mm i kliniec lub grys 16 -7- 25 mm oraz 5 -7- 16 mm. Jako lepiszcze są stosowane smoły zwykłe i smoły stabilizowane o lepkości S. 45/70, S 80/120 ,i większej oraz smoły stabilizowane SS 45/70 i SS 80/120. Jako lepiszcza asfaltowe są stosowane asfalty o penetracji 200- 300 o przy użyciu, tłucznia ze skał miękkich bądź tłucznia ze starej nawierzchni tłuczniowej oraz asfalty o penetracji 100 –; – 200 o przy tłuczniu ze skał twardych, Ponadto znajdują zastosowanie asfalty upłynnione, emulsje asfaltowe i niekiedy mastyksy asfaltowe (mieszanka asfaltu z mączką wapienną). [podobne: projekt domu bursztyn, wieczny student 3 cda, usługi geodezyjne kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: projekt domu bursztyn usługi geodezyjne kraków wieczny student 3 cda