Skip to content

Ciezar czasteczkowy kauczuku

2 lata ago

232 words

Ciężar cząsteczkowy kauczuku. Dotychczas nie udało się dokładnie ustalić ciężaru cząsteczkowego kauczuku. Znajomość jego miałaby bardzo duże znaczenie, gdyż umożliwiłaby określenie długości łańcucha cząsteczki oraz mogłaby się przyczynić do wyjaśnienia wielu własności kauczuku. Harries w swej pracy nad ozonkami kauczuku przypuszcza na podstawie obniżenia temperatury zamarzania roztworu benzenowego że ciężar cząsteczkowy kauczuku odpowiada wzorowi C25H4o. Pummerer na podstawie obniżenia temperatury zamarzania roztworu kamforowego określa ciężar cząsteczkowy kauczuku na 1400 do 2000. – W tym wypadku cząsteczka kauczuku składałaby się z 15 do 30 podstawowych cząsteczek izoprenowych. Według Staudingera uwodornione kauczuki posiadają ,ciężar cząsteczkowy od 3000 do 5000. Świadczyłoby to, że kauczuk ma ciężar cząsteczkowy znacznie wyższy, gdyż podczas uwodorniania cząsteczki jego ulegają rozpadowi. Staudinger określa długość cząsteczki kauczuku na 8100 A. Na podstawie pomiarów osmotycznego ciśnienia benzenowego roztworu kauczuku naturalnego Meyer i Mark określają jego ciężar cząsteczkowy na 250 000. Wreszcie według Schadego , który rozważył wszystkie dotychczas osiągnięte wyniki pomiarów, cząsteczka kauczuku składa się z 200 do 4400 podstawowych cząsteczek C5Hs. Uzyskiwane wyniki zależne są w dużym stopniu od warunków, w jakich dokonywano pomiaru. [hasła pokrewne: obliczanie zapotrzebowania na ciepło , klej do styropianu grafitowego , usługi geodezyjne kraków  ]

Powiązane tematy z artykułem: klej do styropianu grafitowego obliczanie zapotrzebowania na ciepło usługi geodezyjne kraków