Skip to content

Ilosci obrotów kól pasowych

2 lata ago

192 words

Ilości obrotów kół pasowych są odwrotnie proporcjonalne do ich średnic, tj. liczba obrotów koła pędzonego jest tyle razy mniejsza od ilości obrotów koła pędzącego, ile razy jego średnica jest większa od średnicy koła pędzącego. Jeśli oznaczyć średnicę koła pędzącego przez Dl i średnic koła pędzonego przez D2, a ilości ich obrotów stosownie przez 11,1 i n2, to otrzyma się następującą zależność: ni D2 n2 Dl A zatem, jeżeli ruch jest przenoszony z większego koła na mniejsze, to ilość obrotów koła pędzonego będzie większa niż ilość obrotów koła pędzącego, w tym zatem przypadku przekładnia spowoduje przyśpieszenie ruchu. Jeżeli ruch jest przenoszony z mniejszego koła na większe, to ilość obrotów większego koła jest mniejsza i przekładnia spowoduje zwolnienie ruchu. Jeżeli średnice obu kół są jednakowe, to ilości obrotów tych kół będą też jednakowe. [patrz też: praktiker radom godziny otwarcia, godziny otwarcia praktiker, przykładowy kosztorys budowy domu ]

Powiązane tematy z artykułem: godziny otwarcia praktiker praktiker radom godziny otwarcia przykładowy kosztorys budowy domu