Skip to content

Na drogach samochodowych o ciezkim ruchu oraz na drogach startowych lotnisk zaprawe emulsyjna uklada sie czesto w dwóch warstwach o lacznej grubosci 10-20 mm

2 lata ago

226 words


Na drogach samochodowych o ciężkim ruchu oraz na drogach startowych lotnisk zaprawę emulsyjną układa się często w dwóch warstwach o łącznej grubości 10-20 mm. W tym przypadku zagęszczenie drugiej warstwy ułożonej zaprawy emulsyjnej wykonuje się za pomocą lekkiego walca, nie miażdżącego ziarn składników mineralnych. 5.2.2. Główniejsze rodzaje robót wykonywanych z użyciem zapraw emulsyjnych Ze względu na omówione zalety kationowych zapraw emulsyjnych oraz łatwość i prostotę wykonania robót, zakres ich stosowania obejmuje różne cele, a przede wszystkim: – odnowę zużytej częściowo warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznych, – zamknięcie i uszczelnienie z jednoczesnym uszorstnieniem nawierzchni bitumicznych porowatych nowych i starych z częściowo zużytym uszczelnieniem warstwy ścieralnej, – uszorstnienie nawierzchni wygładzonej przez ruch, wykonanie lub odnowa zamknięcia i uszorstnienia warstwy ścieralnej nawierzchni na drogach startowych lu b manipulacyjnych lotnisk, – wykonanie warstwy wiążącej na podbudowie betonowej lub na starej nawierzchni betonowej przed wykonaniem na niej cienkiej bitumicznej warstwy ścieralnej lub powierzchniowego utrwalenia, zastępcze utrwalenie powierzchniowe nawierzchni o lekkim ruchu, jako warstwa przeciwpyłowa na poboczach dróg samochodowych umocnionych przy zastosowaniu głównie stabilizacji cementem lub innymi spoiwami: – pokrycie alei i ścieżek parkowych, – odnowy lub uszorstnienia nawierzchni na mostach drogowych. [przypisy: szerokość drzwi, klej do styropianu grafitowego, projekt domu bursztyn ]

Powiązane tematy z artykułem: klej do styropianu grafitowego projekt domu bursztyn szerokość drzwi