Skip to content

Nawierzchnie bitumiczne typu makadamowego

2 lata ago

156 words

Nawierzchnie bitumiczne typu makadamowego nie wymagają zadem specjalnego doboru kruszywa i są oparte na ustalonych przez praktykę normach zarówno co do uziarnienia kruszywa, jak i ilości lepiszcza bitumicznego. Normy te ustalają pewne granice, zmuszając wykonawcę do wybrania tej ilości kruszywa i lepiszcza lub gotowej masy bitumicznej. 1) Powierzchnią właściwą danego kruszywa nazywamy łączną powierzchnię ziarn poszczególnych frakcji przypadających na jednostkę wagową kruszywa (l kg). 2) Podane dane dotyczą smół o lepkości 80/120 sek wg BTA w 30 oC. Przy użyciu smół o wyższych lepkościach, ilości podane odpowiednio wzrosną. Ilości podane należy traktować jako orientacyjne; ilości właściwe i dokładne trzeba ustalić drogą laboratoryjną. Nakłada to na wykonawcę obowiązek wnikliwego podejścia do zagadnienia i poważnej samodzielnej pracy w celu zdobycia potrzebnych podstaw teoretycznych i praktycznych do podjęcia właściwej decyzji. [przypisy: żarówki halogenowe 230v, usługi geodezyjne kraków, schody z konglomeratu ]

Powiązane tematy z artykułem: schody z konglomeratu usługi geodezyjne kraków żarówki halogenowe 230v