Skip to content

Pochodne syntetycznych kauczuków izoprenowych

2 lata ago

217 words

Pochodne syntetycznych kauczuków izoprenowych. Proces cyklizacji zastosowano również do syntetycznych poliizoprenów otrzymując produkty, które w wielu wypadkach można było użyć zamiast scyklizowanego kauczuku naturalnego. Działając kwasem chlorocynowym na poliizopren otrzymuje się materiały znane w handlu pod -nazwą Pliolit SI i Pliolit S2. Kauczuk GR-S w podobnych warunkach nie reaguje. Syntetyczne poliizopreny poddane chlorowaniu dają produkty podobne do kauczuku chlorowanego pod względem zawartości chloru, lepkości, odporności na działanie ciepła i rozpuszczalności. Podobnie jak produkty otrzymane z chlorowania kauczuku naturalnego znalazły one zastosowanie jako kleje do łączenia gumy z metalem oraz jako powłoki ochronne. W tych samych warunkach kauczuk GR-S nie daje produktu o dostatecznej ilości chloru . Również przyłączanie chlorowodoru do poliizoprenu zachodzi tak łatwo jak do kauczuku naturalnego, podczas gdy na GR-S chlorowodór prawie nie działa. Otrzymane produkty nie posiadają jednak tak doskonałych własności tworzenia błon jak Pliofilm. Uderzające podobieństwo pod względem chemicznych własności syntetycznego poliizoprenu oraz kauczuku naturalnego przypisuje się podobnej budowie chemicznej obu tych związków. Stosunkowo duża nieczynność GR-S jest prawdopodobnie spowodowana brakiem grup metylowych przy podwójnym wiązaniu. [podobne: obliczanie zapotrzebowania na ciepło , klej do styropianu grafitowego , usługi geodezyjne kraków  ]

Powiązane tematy z artykułem: klej do styropianu grafitowego obliczanie zapotrzebowania na ciepło usługi geodezyjne kraków