Skip to content

Przy doborze mieszanki mineralnej powinno sie unikac kruszywa z miekkich skal

2 lata ago

328 words

Przy doborze mieszanki mineralnej powinno się unikać kruszywa z miękkich skał, ze względu na łatwość miażdżenia go pod wpływem ruchu i szybkie szlifowanie, co powoduje utratę szorstkości. Do skał tych należą miękkie wapienie, dolomity, grubokrystaliczne gabro i inne zwietrzałe lub z natury mało wytrzymałe skały. Różny, dobrany stosownie do granicznych krzywych uziarnienia, skład mieszanki mineralnej, wymaga w celu właściwego wytworzenia zaprawy emulsyjnej – nieco różnych ilości i jakości emulsji. Jeszcze większa różnica zachodzi w tych przypadkach, gdy używa się tzw. regulatora. Zależnie od rodzaju skały, z której pochodzi większość składników mieszanki mineralnej, różnica w ilości zużycia regulatora może dochodzić do trzykrotnej, licząc procent jego dodatku w stosunku do ciężaru emulsji, jeżeli ten regulator dodawany jest do zaprawy w końcowym stadium jej produkcji tub do wody służącej do wstępnego zwilżenia mieszanki minera lnej przed dodaniem do niej emulsji w trakcie mieszania wszystkich składników zaprawy. Jeżeli natomiast emulgatory podstawowe dodaje się razem z regulatorem do wytworzenia emulsji, wówczas zachodzi konieczność zwiększenia łącznej ich ilości, z którą można wyprodukować zaprawę, odpowiadającą wymaganiom dla dobranego zestawu składników mineralnych. Wszystkie poprzednio poruszone zagadnienia, dotyczące doboru rodzaju kruszywa do produkcji zaprawy, jego uziarnienia, zbadania przydatności emulsji, określenia jej ilości do dobranej mieszanki mineralnej, określenia potrzebnej ilości regulatora do zaprawy oraz czasu jej wiązania, powinny być ustalone na podstawie szczegółowych badań laboratoryjnych. Ponieważ dozowanie emulsji oraz jej, jakość a zwłaszcza ilość dozowanego regulatora, są w bardzo dużym stopniu zależne od jakości i pochodzenia kruszywa mieszanki mineralnej, pożądane i ważne jest, aby ustalona receptura i stosowane materiały nie uleg ały zmianie lub żeby były one zredukowane do minimum w trakcie wykonywania robót. [patrz też: praktiker godziny otwarcia, schody z konglomeratu, praktiker zabrze godziny otwarcia ]

Powiązane tematy z artykułem: praktiker godziny otwarcia praktiker zabrze godziny otwarcia schody z konglomeratu