Skip to content

Przy ruchu ciezkim wskazane jest wykonanie pokrycia przygotowanej podbudowy dwiema warstwami

2 lata ago

220 words

Przy ruchu ciężkim wskazane jest wykonanie pokrycia przygotowanej podbudowy dwiema warstwami. wiążącą i ścieralną o łącznej grubości około 10 cm. Do warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego stosuje się asfalt marki D-100, D-70 i D-50. Im większe jest obciążenie ruchem nawierzchni, tym twardszy asfalt powinien być stosowany do warstw ścieralnych i wiążących. Warstwy ścieralne i wiążące nawierzchni na podbudowie, wykonane przy użyciu emulsji asfaltowej, mogą być układane po upływie dwóch miesięcy od wykończenia tej podbudowy. Przerwa ta jest niezbędna dla całkowitego wyparowania wody z podbudowy, większości oleju lekkiego, użytego do ewentualnego zmiękczenia asfaltu zastosowanego do wytworzenia emulsji oraz dla dogęszczenia i całkowitego ustabilizowania tej podbudowy. Najlepszym okresem do wykonywania omówionych robót jest: maj, czerwiec i lipiec, a najpóźniej sierpień. Jeżeli w podanym okresie nie zdąży się wykonać pokry cia warstwami jezdnymi podbudowy z pospółki asfaltowanej, włączając w to również i nawierzchnię z betonu cementowego, to wykonana podbudowa powinna być oddana do ograniczonego ruchu po uprzednim jej zabezpieczeniu na okres zimowy przez wykonanie jednokrotnego lub dwukrotnego utrwalenia powierzchniowego w sposób poprzednio opisany. 4.8.3.7. Uwagi końcowe [przypisy: projekt domu bursztyn, godziny otwarcia praktiker, praktiker radom godziny otwarcia ]

Powiązane tematy z artykułem: godziny otwarcia praktiker praktiker radom godziny otwarcia projekt domu bursztyn