Skip to content

PRZYJMOWANIE I BADANIE MASZYN

2 lata ago

328 words

width=600Park maszynowy obsługujący roboty budowlane posiada wyjątkowo dużą rozmaitość, sięgającą kilku setek rodzajów maszyn, które różnią się przeznaczeniem, typem, konstrukcją i rozmiarami. Niektóre maszyny, przeznaczone do tego samego celu (np. koparki), liczą wiele dziesiątków typów i wielkości.

Zarówno rozmaitość konstrukcji maszyn, jak i różnorodność warunków klimatycznych, terenowych oraz gruntowych stanowią wielką trudność w doborze i racjonalnym wykorzystaniu maszyn budowlanych, jeżeli nie są ściśle znane wszystkie techniczne i eksploatacyjne ich właściwości.

Do technicznych właściwości maszyny odnoszą się w głównej mierze dane, charakteryzujące ją pod względem konstrukcji, do eksplotacyjnych zaś  te właściwości, które występują przy użytkowaniu maszyny w realnych warunkach budowy. I jedne, i drugie właściwości określane są na podstawie badań, szeroko stosowanych w praktyce, w jedyny sposób pozwalający ustalić cechy konstrukcyjne i własności eksploatacyjne maszyn.

Badania powyższe mają bezpośrednie znaczenie dla wykonawstwa robót i pozwalają sądzić o celowości zastosowania tej lub innej maszyny w danych warunkach budowy. Zadaniem badań może być również sprawdzenie przydatności nowych konstrukcji lub zmian w konstrukcjach istniejących, a także wypróbowanie maszyny po remoncie, co jest szczególnie ważne dla celów eksploatacyjnych.

Częstokroć badania przeprowadza się w celu porównawczej oceny, pozwalającej ustalić onstrukcyjną wyższość jednego typu maszyny nad drugim. W takim przypadku badania te są środkiem, który umożliwia wybór najbardziej racjonalnego typu i konstrukcji maszyny. W praktyce budowlanej próby mają najczęściej  charakter zdawczo-odbiorczy j są przeprowadzane w celu sprawdzenia stanu maszyny i stopnia zgodności jej charakterystyki technicznej z projektem lub dokumentacją wytwórni.

Osobną grupę stanowią badania specjalne, podejmowane w celach naukowo-badawczych, dla zbadania procesów zachodzących w maszynie podczas pracy, działających sił, drgań, temperatury, celowości zastosowania tych lub innych materiałów eksploatacyjnych itp. . [Zobacz też : obliczanie zapotrzebowania na ciepło , klej do styropianu grafitowego , usługi geodezyjne kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: klej do styropianu grafitowego obliczanie zapotrzebowania na ciepło usługi geodezyjne kraków