Skip to content

trójchlorek boru zamienia kauczuk w roztworze benzenowym

2 lata ago

220 words

Stwierdzono, że chloroweowe związki niemetaliczne również powodują cyklizację kauczuku. Szczególnie wyróżniają się pod tym względem związki boru i fosforu. Jest to tym bardziej charakterystyczne, jeśli się weźmie pod uwagę na przykład wpływ tych związków na polimeryzację izobutylenu. Bruson stwierdził, że trójchlorek boru zamienia kauczuk w roztworze benzenowym na biały proszek. Dodając do kauczuku podczas walcowania trój fluorku boru lub kwasu fluoroborowego otrzymuje się termoplastyczny cyklokauczuk. Stevens dodawał do kauczuku 2 do 3% fluorku boru lub 80f0 kwasu fluoroborowego, przy czym otrzymał twarde materiały, które były częściowo scyklizowanym kauczukiem; materiał ten ulegał wulkanizacji. Farmer, Rowe i Stevens otrzymali różne cyklokauczuki, stosując fluorki boru i fosforu. Reaney uzyskał cyklokauczuki przez walcowanie kauczuku zawierającego siarczan glinowy z pięciechlorkiem fosforu; otrzymaną masę ogrzewano następnie do temperatury 160°C w ciągu kilku godzin. W r. 1846 Parkes stwierdził, że do ciał wywołujących cyklizację kauczuku należy również chlorek siarki, który znalazł zastosowanie do wulkanizacji kauczuku w niskich temperaturach. Działanie chlorku siarki jest gwałtowne, lecz o ile inne czynniki wywołujące cyklizację dają materiały termoplastyczne, o tyle chlorek siarki daje produkty elastyczne; należy z tego wnioskować, że chlorek siarki powoduje jedynie cyklizację częściową. [patrz też: olx gliwice , szerokość drzwi , praktiker zabrze godziny otwarcia ]

Powiązane tematy z artykułem: olx gliwice praktiker zabrze godziny otwarcia szerokość drzwi