Skip to content

URZĄDZENIA I NARZĘDZIA DO PRZYJMOWANIA I BADANIA MASZYN

2 lata ago

425 words

width=600Głównymi elementami, które określa się przy badaniu maszyn, są występujące obciążenia i prędkości, według których można ocenić: moc, wydajność, momenty obrotowe i wielkości naprężeń w poszczególnych częściach maszyny. Do określania prędkości i obciążeń służą przyrządy tachometryczne i dynamometryczne. Przyrządy tachometryczne dzielą się na:

1)            liczniki obrotów – przyrządy do określania liczby obrotów, wykonanych przez element maszyny w ciągu czasu działania przyrządu, .

2)            tachometry – przyrządy do określania prędkości kątowej lub liniowej danej części maszyny,

3)            tachografy – przyrządy będące połączeniem tachometru z urządzeniem zapisującym,

4)            wskaźniki prędkości – przyrządy będące właściwie automatycznymi licznikami obrotów.

Narzędzia i przyrządy dynamometryczne mogą być następujących rodzajów:

1) dynamometry służące do pomiaru przekazywanych przez nie sił; jeżeli pomiar siły dokonywa się bezpośrednio na podstawie odkształcenia sprężystego elementu dynamometru, wówczas nazywa się on dynamometrem ciągowym, ponieważ tego typu dynamometr najczęściej stosuje się przy badaniu siły pociągowej maszyny,

2)            dynamometry i dynamografy transmisyjne (torsyjne) służące do pomiaru i wykresu przekazywanych przez nie momentów obrotowych,

3)            kombinowane przyrządy specjalne do pomiaru pracy, mocy itp.,

4)            hamownie przeznaczone Do efektywnej mocy silników laboratoryjnych.

 

ODBIÓR MASZYN

Przez odbiór maszyn rozumiemy czynność sprawdzania stanu całej maszyny, jej poszczególnych zespołów i części drogą dokładnego przeglądu wszystkich mechanizmów i wypróbowania maszyny na biegu jałowym. Taki sposób odbioru maszyn jest najbardziej rozpowszechniony w praktyce, na przykład przy odbiorze nowych maszyn,  prostych, jak np. przewoźny przenośnik taśmowy, sortownik itp.

W przypadku odbioru skomplikowanej maszyny z wytwórni .lub po remoncie odbierający sprawdza nie tylko stan maszyny. lecz również ustala zgodność charakterystyki. maszyny z jej wskaźnikami technicznymi i eksploatacyjnymi, przyjętymi w projekcie. Odbiór taki nazywamy badaniem zdawczo-odbiórczym. [Zobacz też : obliczanie zapotrzebowania na ciepło , klej do styropianu grafitowego , usługi geodezyjne kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: klej do styropianu grafitowego obliczanie zapotrzebowania na ciepło usługi geodezyjne kraków