Skip to content

Warstwe wierzchnia (scieralna) wykonuje sie z masy drobnoziarnistego smolobetonu

2 lata ago

161 words

Do dywaników z grysów bitumicznych (smołowych i asfaltowych), które stanowią w naszych warunkach nawierzchnie typu mieszanego, stosuje się na warstwę dolną, leżącą bezpośrednio na podbudowie, masę nr 3 o uziarnieniu 16 -7- 25 mm, a do warstwy następnej – masę nr 2 o uziarnieniu 8 –; – 16 mm. Masy te składają się z kruszywa odpowiednich frakcji, otoczonego uprzednio smołą lub asfaltem i w stanie ciepłym lub na zimno są wbudowywane, w nawierzchnię. Warstwę wierzchnią (ścieralną) wykonuje się z masy drobnoziarnistego smołobetonu lub asfaltobetonu, co zostanie jeszcze omówione dodatkowo. Ilość potrzebnego kruszywa lub gotowej masy dla wykonania jednego metra kwadratowego określonego typu nawierzchni bitumicznej makadamowej jest również regulowana odpowiednimi przepisami. Ilość ta może się wahać w pewnych granicach, zależnie od właściwości i stanu podbudowy i projektowanej grubości nawierzchni po zawałowaniu, zależnej od natężenia i rodzaju ruchu. [patrz też: szerokość drzwi, usługi geodezyjne kraków, wieczny student 3 cda ]

Powiązane tematy z artykułem: szerokość drzwi usługi geodezyjne kraków wieczny student 3 cda