Skip to content

Z omówionych wzgledów stosowanie emulsji do wytwarzania zaprawy emulsyjnej powinno byc sprawdzone laboratoryjnie pod wzgledem jej przydatnosci do wytwarzania zaprawy emulsyjnej

2 lata ago

201 words


Z omówionych względów stosowanie emulsji do wytwarzania zaprawy emulsyjnej powinno być sprawdzone laboratoryjnie pod względem jej przydatności do wytwarzania zaprawy emulsyjnej. Do produkcji zaprawy emulsyjnej nie wystarczy, aby emulsja w takim czasie się rozpadała, który umożliwiłby wymieszanie jej z kruszywem mineralnym i pokrycie asfaltem powierzchni wszystkich jego ziarn. Podstawowym wymaganiem pod tym względem jest, aby wyprodukowana zaprawa tworzyła przez krótki czas stabilną masę plastyczno-płynną, w której rozpad emulsji następuje dopiero bezpośrednio po ułożeniu zaprawy na miejscu jej wbudowania. Ten stan stabilności zaprawy otrzymuje się w dwojaki sposób, a mianowicie przez użycie: – do wytworzenia emulsji specjalnego emulgatora lub kombinowanej mieszanki dwóch lub kilku emulgatorów, które by umożliwiły tej emulsji otrzymanie dla odpowiednich potrzeb i na pewien krótki czas wystarczająco stabilnej zaprawy emulsyjnej, – specjalnego środka p owierzchniowo-czynnego (regulatora), który jest dodawany do zaprawy w końcowym stadium jej wytwarzania, tuż przed wylaniem jej z mieszaka lub do wody wstępnie zwilżającej kruszywo przed dodaniem emulsji; reguluje on konsystencję tej zaprawy i jej stabilność do czasu ułożenia i wyprofilowania w przeznaczonym miejscu. [więcej w: szerokość drzwi, schody z konglomeratu, praktiker godziny otwarcia ]

Powiązane tematy z artykułem: praktiker godziny otwarcia schody z konglomeratu szerokość drzwi