Skip to content

Zaizolowana sciane zasypuje sie ziemia

2 lata ago

115 words

Zaizolowaną ścianę zasypuje się ziemią zaraz po związaniu wyprawy, gdy jest ona jeszcze wilgotna. Izolacje przeciwwilgociowe z powłok bitumicznych należy wykonywać w porze suchej i przy temperaturze nie niższej niż +5 C. Powłoki nanosimy: a) ba zimno używając specjalnych rozpuszczalników upłynniających masy bitumiczne, jak asfalt i lepik, b) na gorąco – przez powleczenie powierzchni roztopionym lepikiem lub asfaltem. Przed rozpoczęciem nanoszenia masy -bitumicznej należy powierzchnię izolowaną oczyścić z kurzu i osuszyć, jeżeli jest wilgotna. Następnie za pomocą szczotek i pędzli, rozprowadza się możliwie równomiernie upłynnioną masę izolacyjną warstwą jednakowej grubości. [patrz też: praktiker radom godziny otwarcia, godziny otwarcia praktiker, kocioł gazowy kondensacyjny ]

Powiązane tematy z artykułem: godziny otwarcia praktiker kocioł gazowy kondensacyjny praktiker radom godziny otwarcia