Skip to content

Zakres stosowania zapraw emulsyjnych

2 lata ago

233 words

Zakres stosowania zapraw emulsyjnych . 5.2.1. Uwagi ogólne Zaprawy emulsyjne z emulsją kationową znalazły bardzo obszerny zakres stosowania, zwłaszcza w nowoczesnej technice drogowej, dzięki prostocie i ekonomiczności wykonania robót przy ich użyciu. Wytwarzanie zaprawy wymaga stosunkowo taniego kruszywa, jakim jest piasek kopalny, rzeczny i kruszyny kamienne odpadkowe z produkcji grysów lub specjalnie produkowane. Produkcja i układanie zaprawy odbywają się na zimno i czynności te są zmechanizowane oraz w dużej części zautomatyzowane, co zresztą jest nieodzownym warunkiem stosowania tego rodzaju technologii wykonywania robót i co w dużym stopniu wpływa na obniżenie ich kosztu. Oprócz tego zaprawa emulsyjna po ułożeniu jej w jednej warstwie nie wymaga zagęszczenia, co upraszcza wykonanie robót, które sprowadzają się do stosowania w zasadzie jednej maszyny (zespołu) produkującej i układającej tę zaprawę. Grubość jednej warstwy zaprawy emulsyjnej z ależy od wielkości najgrubszych ziarn użytego do niej kruszywa mineralnego. Grubość ta waha się najczęściej w granicach 3+5 mm. W niektórych przypadkach grubość jednej warstwy może wynieść 8+15 mm i więcej przy użyciu Spotyka się czasem wyrażenie masa emulsyjna, które nie jest udane, gdyż charakteryzuje raczej składniki emulsji bez składników mineralnych grubszego kruszywa mineralnego o uziarnieniu 5-8 mm, co przy udoskonalanej technologii wykonywania tego rodzaju robót zaczyna być często stosowane. [więcej w: szerokość drzwi, godziny otwarcia praktiker, olx gniezno ]

Powiązane tematy z artykułem: godziny otwarcia praktiker olx gniezno szerokość drzwi